Contact

Tereza Kašťáková
e-mail: rael (at) rael.cz
telephone: + 420 774 039 339
Atelier in Prague

(English version coming soon.)
Provádím konzervátorské a restaurátorské práce na papírových dokumentech a historické i novodobé knižní vazbě. Od drobných zásahů až po komplexní restaurování včetně dokumentace.
Součástí práce ateliéru jsou i restaurátorské práce na drobných plastikách ze dřeva, kovů či keramiky.

Zároveň zhotovuji současné i historií inspirované knižní vazby všech typů a variant v papírovém, usňovém či pergamenovém potahu, který doplňuji autorskými potahovými papíry. U řady vazeb je samozřejmostí odpovídající pouzdro.
Jedná se o práci kusovou, každá vazba je originálním provedením.

— Rael
Jan 24, 12:35 AM

Comment

Commenting is closed for this article.